Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Екип

МАРИЯ  ИВАНОВА ЯНЕВА ДИРЕКТОР МАТЕМАТИКА
ИРИНА  КОСТАДИНОВА ДРАГИНОВА ЗАМ.ДИРЕКТОР ПО УД НАЧАЛЕН ЕТАП
ДОНКА СТАНЧЕВА ПАПУЛОВА ГЛ.УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП    4 КЛ.
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА СТ.УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП  3 a КЛ.
ИВАНКА ХРИСТОВА ЦИГАРОВА СТ.УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП  2 КЛ.
ВИЛИАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА РЕСУРСЕН  УЧИТЕЛ   
РОСИЦА ГУНЧЕВА ХРИСТОВА СТ.УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП    1 КЛ.
ПАВЛИНА ПЕТРОВА БАРТИЛЛА УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ТАНЯ ИВАНОВА БУКОВА УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП   2 КЛ.
ГЕРГАНА ЕМИЛОВА КАМБУРОВА УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП 4 КЛ.
СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА СТ.УЧИТЕЛ МУЗИКА
ТАНЯ НИКОЛОВА ГРАМАТИКОВА СТ.УЧИТЕЛ ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ
СТОЯНКА БОЙЧЕВА ЕВТИМОВА СТ.УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП 3б КЛ.
ПЕТЯ ТОДОРОВА РАКАДЖИЙСКА СТ.УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП  3б КЛ.
ДИМИТЪР КОСТОВ ДИМИТРОВ УЧИТЕЛ  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ИВАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА СТ.УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП   2 КЛ
КРАСИМИРА  ПЕЕВА КАРАЕВРЕНСКА СТ. УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП   1а КЛ.
РАДОСТИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ СТ.УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП 1 КЛ.
ПЕТЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА УЧИТЕЛ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
КОСТАДИН ВЛАДИМИРОВ ЩАКОВ СТ.УЧИТЕЛ ТЕХНОЛОГИИ, ФВС
ПАВЛИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА СТ.УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
МАРИЯ  ЗЛАТКОВА КИРИЛОВА СТ.УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ТАТЯНА ЯНАКИЕВА ЙОРДАНОВА СТ.УЧИТЕЛ РУСКИ ЕЗИК
ГЕРГАНА   ИВАНОВА РАКАДЖИЙСКА УЧИТЕЛ ЦДО ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 7 КЛ.
ДАНИЕЛА ЦОНКОВА ТОНЧЕВА УЧИТЕЛ ЦДО ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 5 кл.
РАДКА КОЛЕВА АРАБАДЖИЕВА СТ.УЧИТЕЛ  МАТЕМАТИКА,ФИЗИКА
ИВАН СВЕТОЗАРОВ МИЛУШЕВ УЧИТЕЛ ЦДО ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 6кл.
НЕЛИ ДИМИТРОВА ДАЧЕВА УЧИТЕЛ  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК