Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Екип

МАРИЯ  ИВАНОВА ЯНЕВА ДИРЕКТОР МАТЕМАТИКА
ИРИНА  КОСТАДИНОВА ДРАГИНОВА ЗАМ.ДИРЕКТОР ПО УД НАЧАЛЕН ЕТАП
ДОНКА СТАНЧЕВА ПАПУЛОВА ГЛ.УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП    
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА СТ.УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП  
МОНИКА  ВАСИЛЕВА БУЧКОВА УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП  
ВИЛИАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА РЕСУРСЕН  УЧИТЕЛ   
РОСИЦА ГУНЧЕВА ХРИСТОВА СТ.УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП    
ПАВЛИНА ПЕТРОВА БАРТИЛЛА ГЛ.УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ТАНЯ ИВАНОВА БУКОВА СТ.УЧИТЕЛ  НАЧАЛЕН ЕТАП   
ГЕРГАНА ЕМИЛОВА КАМБУРОВА УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП 
СТОЯНКА ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП
ТАНЯ НИКОЛОВА ГРАМАТИКОВА СТ.УЧИТЕЛ ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ
РАЛИЦА СИМОВА СТОЯНОВА  СТ.УЧИТЕЛ  МУЗИКА
ПЕТЯ ТОДОРОВА РАКАДЖИЙСКА СТ.УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП  
ДИМИТЪР КОСТОВ ДИМИТРОВ  СТ.УЧИТЕЛ  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
КРАСИМИРА  ПЕЕВА КАРАЕВРЕНСКА СТ. УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП   
РАДОСТИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ СТ.УЧИТЕЛ  НАЧАЛЕН ЕТАП 
КОСТАДИН ВЛАДИМИРОВ ЩАКОВ СТ.УЧИТЕЛ ТЕХНОЛОГИИ, ФВС
ПАВЛИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА СТ.УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
МАРИЯ  ЗЛАТКОВА КИРИЛОВА СТ.УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ТАТЯНА ЯНАКИЕВА ЙОРДАНОВА СТ.УЧИТЕЛ РУСКИ ЕЗИК
ГЕРГАНА   ИВАНОВА РАКАДЖИЙСКА УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП
ДАНИЕЛА ЦОНКОВА ТОНЧЕВА УЧИТЕЛ ЦДО ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 
РАДКА КОЛЕВА АРАБАДЖИЕВА СТ.УЧИТЕЛ  МАТЕМАТИКА,ФИЗИКА
ИВАН СВЕТОЗАРОВ МИЛУШЕВ СТАРШИ УЧИТЕЛ ЦДО ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 
НЕЛИ ДИМИТРОВА ДАЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП
ДИАНА ПЛАМЕНОВА ШИВАЧЕВА УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП