Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Екип

ИРИНА КОСТАДИНОВА ДРАГИНОВА ДИРЕКТОР НАЧАЛЕН ЕТАП
МАРИЯ ИВАНОВА ЯНЕВА ЗАМ.ДИРЕКТОР ПО УД МАТЕМАТИКА
ДОНКА СТАНЧЕВА ПАПУЛОВА ГЛ.УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП    
РАДКА КОЛЕВА АРАБАДЖИЕВА ГЛ.УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА
ГЕРГАНА ЕМИЛОВА КАМБУРОВА СТ.УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП  
ВИЛИАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА СТ.УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП 
ПЕТЯ ТОДОРОВА РАКАДЖИЙСКА СТ.УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП 
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА СТ.УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП
РАДОСТИН  ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ СТ.УЧИТЕЛ     НАЧАЛЕН ЕТАП   
КРАСИМИРА ПЕЕВА КАРАЕВРЕНСКА СТ.УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП
ТАНЯ ИВАНОВА БУКОВА СТ.УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП
СТОЯНКА ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП
РАЛИЦА СИМОВА СТОЯНОВА  СТ.УЧИТЕЛ  МУЗИКА
 АННА  ПЕТРОВА СИМЕОНОВА УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП  
ДИМИТЪР КОСТОВ ДИМИТРОВ  СТ.УЧИТЕЛ  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ПЕТЯ ТОДОРОВА  РАКАДЖИЙСКА СТ. УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП   

НЕНКА

 ЧАВДАРОВА  КИРОВА УЧИТЕЛ  БИОЛОГИЯ,ХИМИЯ, ГЕОГРАФИЯ
КОСТАДИН ВЛАДИМИРОВ ЩАКОВ СТ.УЧИТЕЛ ТЕХНОЛОГИИ, ФВС
ПАВЛИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА СТ.УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
МАРИЯ  ЗЛАТКОВА КИРИЛОВА СТ.УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ТАТЯНА ЯНАКИЕВА ЙОРДАНОВА СТ.УЧИТЕЛ РУСКИ ЕЗИК
ГЕРГАНА   ИВАНОВА РАКАДЖИЙСКА УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП
ДАНИЕЛА ЦОНКОВА ТОНЧЕВА

УЧИТЕЛ ЦДО

УЧИТЕЛ РУСКИ ЕЗИК

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 
ДОРА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА  УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА
ИВАН СВЕТОЗАРОВ МИЛУШЕВ

СТАРШИ УЧИТЕЛ ЦДО

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 
НЕЛИ ДИМИТРОВА ДАЧЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ЦДО

УЧИТЕЛ АНГИЙСКИ ЕЗИК

НАЧАЛЕН ЕТАП
ДИАНА ПЛАМЕНОВА ШИВАЧЕВА УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП
АСЯ  ДРАГОМИРОВА ХАРИЗАНОВА УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП
ЗЛАТИНА  СТАНЧЕВА ЗАГОРСКИ УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП
СИЛВИЯ ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА УЧИТЕЛ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП
 АНГЕЛИНА   РАДЕВА  ВАСИЛЕВА УЧИТЕЛ ЦДО  НАЧАЛЕН ЕТАП