Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

7 клас

Прикачени документи

РАБОТЕН ЛИСТ ПО ГИ ЗА 7 КЛАС СЕЛИЩА.docx
РАБОТЕН ЛИСТ ПО ГИ ЗА 7 КЛАС НАСЕЛЕНИЕ.docx
Обща характеристика на клас Влечуги - Биология 7 клас.docx
Периодична система - Химия 7 клас.docx
7 КЛАС БЕЛ 11.05-15.05.docx
Обща характеристика на клас Земноводни - Биология 7 клас.docx
Периодичен закон - Химия 7 клас.docx
РАБОТЕН ЛИСТ ПО ГИ ЗА 7 КЛАС ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ.docx
РАБОТЕН ЛИСТ ПО ГИ ЗА 7 КЛАС РИЛО -РОДОПСКА ОБЛАСТ.docx
РАБОТЕН ЛИСТ ПО ГИ ЗА 7 КЛАС ТРАКИЯ СТРАНДЖА.docx
РАБОТЕН ЛИСТ ПО ГИ ЗА 7 КЛАС КРАИЩЕ СРЕДНА ГОРА.docx
7 кл РЕ.docx
РАБОТЕН ЛИСТ ПО ГИ ЗА 7 КЛАС ДУНАВСКА РАВНИНА.docx
Видове прости вещества - Химия 7 клас.docx
Сравнителен преглед на безгръбначни (упражнение) - Биология 7 клас.docx
7 кл. РЕ.docx
27.04. - 30.04 БЕЛ -7 КЛ..docx
Значение на безгръбначните животни за човека и неговото здраве - Биология 7 клас.docx
21 - 23.04 - 7 кл..docx
Родствени връзки и развитие на безгръбначните животни - Биология 7 клас.docx
Задачи върху халогенна група - Химия 7 клас (1).docx
БЕЛ 7 КЛ. 13.04 - 17.04.docx
РАБОТЕН ЛИСТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7 КЛАС КЛИМАТ (1).docx
РАБОТЕН ЛИСТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7 КЛАС ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ.docx
Прости вещества на халогенните елементи - Химия 7 клас.docx
Тип Мекотели - Биология 7 клас.docx
БЕЛ 7 КЛ. 06.04 - 10.04.docx
Работен лист по История за 7 клас.docx
РАБОТЕН ЛИСТ ПО ГИ ЗА 7 КЛАС БЪЛГАРИЯ 1.docx
РАБОТЕН ЛИСТ ПО ГИ ЗА 7 КЛАС РЕЛЕФ БЪЛГАРИЯ.docx
02.04. БЕЛ 7 КЛ..docx
01.04. бел 7 кл..docx
31.03.БЕЛ 7 КЛ..docx
30.03. бел 7 кл.docx
Халогенна група - Химия 7 клас.docx
Паякообразни - Биология 7 клас.docx
БЕЛ 7Б КЛ 27.03.2020.docx
БЕЛ 7Б кл 25.03.2020.docx
БЕЛ 7Б кл 25.03.2020.docx
БЕЛ-7Б КЛ 24.03.2020.docx
ИВАН ВАЗОВ НЕМИЛИ - НЕДРАГИ - I , II ГЛАВА 23.03.2020.docx
Работен лист по Математика -Симетрала на отсечка.pdf
История Тест 7 клас.doc
Задание по История и цивилизации за 7 клас.docx
Време на глагола.jpg
Еднакви триъгълници.pdf
БЕЛ.jpg
Еднакви триъгълници.pdf
Външен ъгъл на триъгълник.pdf
7 КЛ ООП 2 ЗАДАНИЕ ВОДИ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА.docx
7 КЛ ООП ЗАДАНИЕ КЛИМАТ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА.docx
7 КЛ ИУЧ ЗАДАНИЕ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА.docx
Сбор на ъглите в триъгълника.pdf
Домашна работа по Английски език.docx
БЕЛ 3.jpg
БЕЛ 2.jpg
БЕЛ 1.jpg
БЕЛ.jpg
БЕЛ.jpg
График 7 клас БЕЛ.jpg
ПРЯКО.docx
Противоположни ъгли.pdf
Две прави пресечени с трета (2).pdf