Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

5 клас

Прикачени документи

РАБОТЕН ЛИСТ ПО ГИ ЗА 5 КЛАС СТРАНИ В АФРИКА.docx
Устройство и функции на храносмилателната система на човека - ЧП 5 клас.docx
Работен лист по Бел за 5 клас.docx
Работен лист по История за 5 клас.docx
ЗАДАНИЯ 5 КЛ БЕЛ 11.05-15.05.docx
Хранене, дишане и отделяне - основни жизнени процеси - ЧП 5 клас.docx
Работни листи11.05-15.05 5 и 6 кл..docx
РАБОТЕН ЛИСТ ПО ГИ ЗА 5 КЛАС ВОДИ.docx
5 кл РЕ.docx
5 кл БЕЛ.docx
РАБОТЕН ЛИСТ ПО ГИ ЗА 5 КЛАС КЛИМАТ.docx
Дишане на животните - ЧП 5 клас.docx
БЕЛ Нелични глаголни форми.docx
Работен лист История 5 клас.docx
Работен лит по Математика 27.04-30.04 5б,в.docx
27.04 - 30.04 БЕЛ -5 КЛ..docx
Работет лист по Математика 5б,в 21.04-24.04.docx
Материали.docx
Хранене на животните - ЧП 5 клас.docx
22 - 24.04 - 5 КЛ..docx
Работен лист 5б,в13-18.04..docx
Хранене на растенията - ЧП 5 клас.docx
БЕЛ 5 КЛ. 13.04 - 17.04.docx
Работен лист по БЕЛ 5б клас 07042020.docx
РАБОТЕН ЛИСТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5 КЛАС РЕЛЕФ АФРИКА.docx
Многообразие и групиране на организмите - ЧП 5 клас.docx
БЕЛ 5 КЛ. 06.04 - 10.04.docx
Работен лист БЕЛ 5б клас.docx
Работен лист по История за 5 клас (1).docx
Работен лист по Български език за 5в клас (1).docx
РАБОТЕН ЛИСТ ПО ГИ ЗА 5 КЛАС АФРИКА 1.docx
03.04 БЕЛ 5КЛ.ПРЕЗЕНТАЦИЯ.docx
02.04.БЕЛ 5 клас ХАЙДУТИ.docx
01.04.2020 БЕЛ 5 КЛАС ПРИЧАСТИЯ.УПРАЖНЕНИЕ.docx
30.03.5 КЛ ПРИЧАСТИЯ.docx
Клетката - ЧП 5 клас.docx
Работен лист по БЕЛ 5б клас.docx
Работен лист по Математика за 5 а клас.jpg
Работен лист по Математика за 5 а клас (2).jpg
Работен лист БЕЛ-ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ 2- 5 КЛАС 26.docx
Работен лист БЕЛ-РЕЧНИКОВО И ГРАМАТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМИТЕ 5 КЛАС 25.docx
Работен лист БЕЛ-ОФИЦИАЛНО И НЕОФИЦИАЛНО ОБЩУВАНЕ 5 КЛАС 24.docx
Тест Елада.doc
Материали по БЕЛ 5Б.docx
БЕЛ - 19.03.docx
ЗАДАНИЕ 5 КЛАС РЕЛИГИИ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА.docx
Домашна работа по Английски език.docx
ЗАДАНИЕ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 5 КЛ.docx