Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

"Въведение в съвременните подходи за обучение - STEM"

Учителите на ОУ "Св. Паисий Хилендарски" участваха в обучение на тема "Въведение в съвременните подходи за обучение - STEM", което се проведе в Хисаря. Обучението има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технолигиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM.