Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Във връзка с обучението от разстояние в електронна среда ви информираме, че педагогическият съвет...

Във връзка с обучението от разстояние в електронна среда ви информирам, че педагогическият съвет на училището взе следното решение:

По време на дистанционното обучение учебните часове ще се провеждат по установеното седмично разписание и дневен режим (качен в раздел "Графици" в сайта на училището).

Очаквайте и заповед за промяна на коледната ваканция - следете сайта на училището.

Скъпи родители и ученици, бъдете отговорни към провеждането на онлайн обучението!

Бъдете здрави, спазвайте епидемиологичните мерки и се пазете!