Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Ученици от III и IV клас участваха в обучение по Проект “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”.

Ученици от III и IV клас участваха в обучение по Проект “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”