Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Важна информация!

Съобщаваме ви, че от днес - 12.03. (петък) до 26.03. (петък) - включително, учениците от V, VI и VII клас на ОУ "Св. П. Хилендарски", гр. Каблешково, преминават в дистанционна форма на обучение чрез платформата "Microsoft Teams". Учениците от I до IV клас (включително) продължават на присъствено обучение. Решението е на Областния щаб за борба с COVID -19. Часовете ще се провеждат по редовното седмично разписание.
Пазете се и бъдете здрави!!!