Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Съобщаваме ви, че от утре - 12.11. (четвъртък) до 25.11. (сряда) - включително, учениците от VI и VII клас на ОУ "Св. П. Хилендарски", гр. Каблешково, преминават в дистанционна форма на обучение чрез платформата "Microsoft Te

Съобщваме ви, че от утре - 12.11 (четвъртък) до 25.11. (сряда) - включително, учениците от VI и VII клас на ОУ "Св. П. Хилендарски", гр. Каблешково, преминават в дистанционна форма на обучение чрез платформата "Microsoft Teams". Учениците от I до V клас (включително) продължават на присъствено обучение. Решението е на Областния щаб за борба с COVID-19. Часовете ще се провеждат по редовното седмично разписание. Пазете се и бъдете здрави!!!