Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Резултатите от Националното математическо състезание "Европесйко кенгуру" са качени в раздел "За учениците" - подраздел - "Олимпиади, състезания, НВО".