Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Новини

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с извънредната епидемична обстановка се отменя провеждането на учебните занятия в ОУ "Св. П. Хилендарски", гр. Каблешково, считано от 01.04.2021г. до 02.04.2021г. включително.
Пролетната ваканция на учениците от I до VII клас започва от 03.04.2021г. – 11.04.2021г. включително. Учебните занятия ще бъдат възстановени от 12.04.2021г. по предварително изготвен график.
Пазете се и бъдете здрави!!! ????