Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Правила за осигуряване на сигурността и пропускателен режим

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ОТ 04.12.2017 г. В ОУ"СВ.П.ХИЛЕНДАРСКИ" ИМА НОВИ ПРАВИЛА, ОСИГУРЯВАЩИ РЕДА, СИГУРНОСТТА И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ. КАЧЕНИ СА В РАЗДЕЛ "ПРАВИЛНИЦИ"