Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Информиране на родителите на деца, които са записали децата си в първи клас, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Цялата информация можете да прочетете тук -  рд-21-2236 .