Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

ОУ "Св. Паисий Хилендарски" обявява свободно място за образователен медиатор по проект „Подкрепа за успех“