Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Откриване на Новата учебна година

Мили деца, уважаеми родители,
На прага сме на новата 2020/2021 учебна година. В края на горещите летни дни подготовката за Новата учебна година е в своя разгар. Класните стаи вече са разпределени, чиновете подредени, учебниците - готови да бъдат отворени! На 15ти септември България ще бъде огласена от хиляди школски звънци.
Тържеството по повод откриване на Новата учебна година в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Каблешково ще започне от 09:00ч. в двора на училището.
Тази година, поради създалата се епидемична обстановка, родителите ще бъдат допуснати само до входа на училището. Всички родители и ученици трябва предварително да бъдат запознати с правилата на поведение за тази учебна година, които са прикачени по-надолу, след което родителят е длъжен да подпише дадената му декларация и да я изпрати в училище по детето си. Учениците задължително ще трябва да си носят маски. Ученици без декларации, подписани от родителите си, и без маски, ще бъдат връщани от училище.
Заедно можем да направим много, заедно трябва широко да отворим вратите на знанието и да градим бъдещето!

Успешна учебна година!