Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

НА 27.02.23г. СЕ ПРОВЕДЕ ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕМА "ДИГИТАЛНА РАНИЦА"

НА 27.02.23г. СЕ ПРОВЕДЕ ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕМА "ДИГИТАЛНА РАНИЦА" 

На нея присъстваха всички учители от ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Каблешково.

"Дигиталната раница" е безплатна единна електронна образователна платформа, създадена по проект "Образование за утрешния ден", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020г. Платформата прави пренос на всички дейности от реална в дигитална среда, достъпни за учители, ученици и родители. Инсталирана е върху облачната среда на МОН.  Достъпът до нея ще бъде с електронните профили в edu.mon.bg. Състои се от пет отделни модула, обединени в обща рамка. Модулите са съобразени с учебното съдържание и допълнително дават достъп до хранилище с персонализирано дигитално съдържане, което преподавателят е подготвил и насочил към конкретния ученик. Платформата предлага набор от дигитални уроци и задачи за изпълнение, подходящи за учениците от I до XII клас. Сред образователните ресурси има и видео уроци, тестове, образователни игри, 3D модели и симулации, задачи, изображения, аудио клипове, интерактивни презентации и други.