Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Добри гости - Коледари!

Днес, четвъртокласниците от ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Каблешково, в традиционно празнично облекло и с гега в ръка, гостуваха на някои от класовете в училище. Отлично подготвени, коледарите изпълниха песни с благопожелания за здраве, успехи и берекет. А с добро настроение, заедно с тях всички запяхме:
Стани ми стани, Нине,
Нине господине!
Че ти идат добри гости,
Добри гости – Коледари!
Благодарим на нашите коледари и на техните ръководители - г-жа П. Ракаджийска и г-жа В. Христова!