Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Честит Ден на народните будители!

Честит Ден на народните будители!
Поклон пред делото на книжовниците, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията!
Честит празник на всички достойни наследници на народните будители, които неуморно работят и възпитават младото поколение на любов към всичко свято и родно!
Честит празник, колеги, радетели на българщината! Нека заедно успеем да предадем огънчето в нашите сърца на нашите бъдещи последователи – децата на бъдеща България!
Вестникът, послучай Денят на народните будители, над който работиха 7 “А” клас, начело с г-жа Павлина Димитрова, излезе от печат! Трудът им е възнаграден!
Семенцето, което успеем да посеем днес в сърцата на децата да порасне силно и здраво, за да са спокойни и мирни дните на нашето общо бъдеще! ????????????