Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ
След месеци на упорит труд дългоочакваният "Празник на буквите" при ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”, гр. Каблешково настъпи.
На 29.04.2021г. развълнувани, съсредоточени и амбицирани да докажат, че познават буквите и могат да четат и пишат, децата от I "A" и I "Б" клас, преживяха щастливи мигове. Първокласниците изразиха своята радост, че вече са грамотни с песни, танци, стихчета и игри, посветени на буквите от нашата азбука. Децата не изпускаха от поглед г-жа Красимира Караевренска, г-жа Росица Димитрова и г-н Радостин Йорданов - учителите, които с много търпение и любов през учебната година им отвориха очите към знанието!
Г-жа Мария Янева – Директор на ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, поздрави малките артисти, пожела им много нови успехи и ги зарадва с подаръци.
Скъпи първокласници, на добър час в страната на знанието!!! ????????